Reikalavimai žaislams

 • Netrukus žaislai turės būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad iš jų sklindantis garsas nepakenktų vaikų klausai, sudėtinės cheminės medžiagos nekeltų pavojaus, o maiste esantys žaislai nepatektų į vaikų kvėpavimo takus.

  Balandžio mėnesį ūkio ministro įsakymu patvirtintas Žaislų saugos techninis reglamentas, kuris nustatė dar griežtesnius žaislų saugos reikalavimus. Patvirtintame reglamente atnaujintos ir papildytos taisyklės pagal 2009 m. Europos Parlamento ir Tarybos priimtą Žaislų saugos direktyvą.

  „Modernėjant technologijoms žaislų rinkoje kyla vis daugiau klausimų dėl jų saugumo. Todėl buvo padaryta išvada, kad žaislų, tiekiamų į ES ir kartu į Lietuvos rinką, saugos reikalavimai turi būti atnaujinti“, – sako Ūkio ministerijos Pramonės, paslaugų ir prekybos departamento direktorius Kęstutis Straigis.

  Naujajame reglamente, kuris įsigalios liepos 20 d., nustatyta, kad iš žaislų sklindantis garsas, tiek impulsinis, tiek trunkantis ilgesnį laiką, neturi kenkti vaikų klausai. Maksimalus leistinas garsas nustatytas standartizacijos institucijos priimtame dokumente.

  Žaislai turi nekelti rizikos žmonių sveikatai dėl juose esančių cheminių medžiagų ir jų mišinių. Reglamente pateikiamas 55 alerginių kvapiųjų medžiagų, kurių negali būti žaisluose, sąrašas. Šių medžiagų likučiai yra leidžiami tik tada, kai neviršija 100 mg/kg. Taip pat reglamente nurodomas 18 cheminių medžiagų išsiskyrimo iš žaislų galimos ribos.

  Siekiant, kad į vaikų kvėpavimo takus nepatektų maiste esantys žaislai, nustatyta, kad jie turi būti pateikiami atskiroje pakuotėje ir tokio dydžio, kad nebūtų galima jų praryti.

  Žaislų saugos vertinimą privalo atlikti gamintojas prieš pateikdamas žaislą rinkai. Gamintojas turi įvertinti įvairius cheminio, fizinio, mechaninio pobūdžio pavojus, taip pat pavojus dėl elektros, degumo, higienos ar radioaktyvumo, kuriuos gali kelti žaislas.

  Šaltinis: Ūkio ministerija